torsdag 24. mai 2018

SKOGFIOL 

Skogfiol (Viola riviniana) blomstrer vakkert nå i disse tider. Med sin friske blåfarge setter den et vakkert preg på skogbunnen.Det grønnes på åkrer... sommeren er nær

Fruktbare jordbrukslandskap på Inderøy i Trøndelag


© bimefoto 2017

søndag 21. januar 2018

Fiskemåke (Larus canus)

Det nærmere seg tid for hekking hos denne rødlistearten. Da blir det liv og leven i våre tettbebygde strøk :-)