torsdag 31. mai 2012

Jeg "elget" meg innpå skogens konge


Den store ”happeningen” hadde vært å få møte en elg i solnedgang. ”Skit i det”… tenkte jeg, da denne elgen dukket opp på et jorde i nærheten av et forholdsvis nytt hogstfelt i nær tilknytning til et større kultur- / jordbruksområde sør i Trondheim. Vandrende i medvind kom den sigende mot meg som sto inne i skogbrynet. Jeg var usikker på hvilken retning den bestemte seg for.  Det så ut som den hadde tatt peiling på meg, og det hadde den sikkert for den ble litt nærgående etter hvert.

Det er alltid knyttet stor spenning til møte med skogens konge, og spesielt når både dyr og fotograf dukker opp plutselig på hverandre, og så tett på som jeg var. Jeg ”frøs” mine bevegelser, og satt meg rolig ned i lyngen i skogkanten. Med vinden og ”været” i mot meg så gikk det utmerket.  Den hadde nok en anelse av at det var noe i nærhet som ikke var helt trygt for den. Den la nok ørene bakover noen gang, og jeg var ikke helt ”konge” selv.

Jeg fikk i alle fall laget noen bilder fra ”happeningen”, og som alltid så stikker elgen til skogs når det er fornøyd med besøket i nærheten av tettbebyggelsen… Så jeg hilste han god tur videre på sin vandring inn til de dype skoger… Selv var jeg godt fornøyd med møtet ;-) og vandre videre på min opplevelsestur… Deilig

onsdag 30. mai 2012

KJUKER eller sopp da... også rødlistet

Det har blitt mange fine turer sammen med en fagekspert i biologisk mangfold, Terje O. Nordvik(TON). Tross i at jeg selv som botaniker skulle ha en god del kunnskap om arter og biologisk mangfold så lærer jeg alltid noe nytt sammen TON. Jeg har ved flere anledninger registrert en kjuke på tindved, og veien var kort til TON med spørsmål om hva dette var. Tindvedkjuke, … kontant fra fageksperten(egentlig burde jeg har tenkt så langt selv ;-)).  Kjuke er en sopp med harde faste fruktlegemer med porer, og som vokser på ved.

Så er det slik da at herr godeste Nordvik alltid har en godbit å by på når vi trasker rundt i lendet.

På en tur i Trondheimsområdet ”ræpper” han til… her skal jeg vise deg en sjeldenhet … hmmm…. og jo da nok en kjuke, og ikke mindre en Harekjuke.

Begge artene er rødlistearter og er hardt truet.

De tre første bildene er av Tindvedkjuke (Phellinus hippophaeicola) forekommer i tindvedkratt på flommarker og deltaområder, som parasitt på tindved (Hippophae rhamnoides). I Norge kjent fra 8 lokaliteter ved Trondheimsfjorden. Rødlistes (NT) etter D1 på bakgrunn av liten populasjonsstørrelse.

De tre siste bildene viser Harekjuke (Onnia leporina). Den finnes i granskog og særlig i fuktig, gammel fjellgranskog på produktiv mark. Den dukker også opp på gamle svekkete grantrær. Den rødlistes (NT) etter A2c  på grunnlag av reduksjon i habitat og bestand, samt etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand.

All informasjon som er gitt om rødlisting er hentet fra Artsdatabanken.

mandag 28. mai 2012

hutte mæ tu... for en MAI måned


Det ble en iskald mai måned, og bildet speiler virkelig været i Trondheimsområdet denne måneden. Så er det bare å håpe på litt mere sol og varme, slik vi har hatt en ukes tid nå...

Bildet er laget ved utløpet av Gaula, Gaulosen, et av de største markert deltaområder i landet. Et landskapsvernområde og naturreservat. Jeg har brukt Canon PowerShot G11 6.1-30.5 mm, f/2.8-4.5 1/800