onsdag 30. mai 2012

KJUKER eller sopp da... også rødlistet

Det har blitt mange fine turer sammen med en fagekspert i biologisk mangfold, Terje O. Nordvik(TON). Tross i at jeg selv som botaniker skulle ha en god del kunnskap om arter og biologisk mangfold så lærer jeg alltid noe nytt sammen TON. Jeg har ved flere anledninger registrert en kjuke på tindved, og veien var kort til TON med spørsmål om hva dette var. Tindvedkjuke, … kontant fra fageksperten(egentlig burde jeg har tenkt så langt selv ;-)).  Kjuke er en sopp med harde faste fruktlegemer med porer, og som vokser på ved.

Så er det slik da at herr godeste Nordvik alltid har en godbit å by på når vi trasker rundt i lendet.

På en tur i Trondheimsområdet ”ræpper” han til… her skal jeg vise deg en sjeldenhet … hmmm…. og jo da nok en kjuke, og ikke mindre en Harekjuke.

Begge artene er rødlistearter og er hardt truet.

De tre første bildene er av Tindvedkjuke (Phellinus hippophaeicola) forekommer i tindvedkratt på flommarker og deltaområder, som parasitt på tindved (Hippophae rhamnoides). I Norge kjent fra 8 lokaliteter ved Trondheimsfjorden. Rødlistes (NT) etter D1 på bakgrunn av liten populasjonsstørrelse.

De tre siste bildene viser Harekjuke (Onnia leporina). Den finnes i granskog og særlig i fuktig, gammel fjellgranskog på produktiv mark. Den dukker også opp på gamle svekkete grantrær. Den rødlistes (NT) etter A2c  på grunnlag av reduksjon i habitat og bestand, samt etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand.

All informasjon som er gitt om rødlisting er hentet fra Artsdatabanken.

1 kommentar:

  1. Nåda - no må du ro dæ ned litt påsan - xpert mæ her og xpert mæ der! Men takker læll for kompellimenter! Veit litt ok, men du verden, det e my å lær fortsatt! Det e det som e så spennende med naturen - bestandig nåkka å lær! Og du får veksla inn tips te gode bilda!

    SvarSlett