søndag 2. desember 2012

Tyrker`n på ferie i "barteland"


 Tyrkerdua (Streptopelia decaocto) er ikke noen vanlig art i Trøndelag, men du kan treffe på den i ny og ne er du heldig. Det er en fugleart i duefamilien. Tyrkerdua er en relativt ny art i den norske fauna og er knyttet til byer og tettbebyggelser, og har spredt seg fra Balkan i 1930- og 1940-årene. Den har har vandre fra sør i Europa og den treffes også på i Japan.

Vi (Terje O og æ) kom over disse tyrkerduen i en hage ved et lite sted like utenfor Trondheim. Der fóret de godt, og det var rikt med småfugler på foringsplassen. Fórer du fugler om vinteren så kan det tenkes at du vil få besøk av Tyrkerdua, gitt du bor i de riktige områdene. 

Det er jo en skjønn "pippelipp"... (den er til Bjørn L ;-) )


2 kommentarer: