søndag 20. april 2014

Toppdykker - det er tid for "etterslekten"
En påsketur til Forsbacka i Sverige ble en interessant opplevelse. Jeg fikk et flott møte med et par toppdykkere som var i gang med å sikre etterslekten. Kurtisen var i full gang, og så blir det spennende å se utover sommeren om det kommer noen små svømmende etter sin "vakre" mamma.


1 kommentar: