mandag 19. mai 2014

Årets hvitveis tar en pause

Nå blomstrer den snart ikke lenger her i lavlandet ved Ringvebukta på Lade, og nede ved sjøen rundt Trondheimsfjorden. Hvitveisen(Anemone nemorosa) har gjort sitt her. Den har sikkert gledet mangt et "barnesind" og ikke minst mange voksnes blikk. 

Skulle du fortsatt ha lyst til å ta hvitveisen i nærmere øyesyn så blomstrer en fortsatt mange steder rundt i barskog, i orekratt og andre løvtrebiotoper. Så nå får vi bare glede oss til den lyser opp på bakken neste vår.