fredag 6. juni 2014

GREPLYNG (Loiseleuria procumbens)
Greplyng (Loiseleuria procumbens) er en liten dvergbusk i lyngfamilien. I disse dager lyser den så vakkert opp i bunnvegetasjon oppe på fjellet på de tørre rabbene. Den blir 2-10 cm lang og har vintergrønne blader.

1 kommentar: