fredag 20. mars 2015

NORDLYSET
Kjærlighetens uransakelige veiKjærligheten forutsees aldri, den kan kun kjennes og oppleves. Den kan ligge og lure og bare vente, helt til du gir opp letingen.…med kjærligheten; har den først funnet deg så mister du den aldri. Selv om forholdet skulle vise seg å ikke fungere så kommer du likevel alltid til å kjenne den kjærligheten du har fått i ditt hjerte. Du vil bære den med deg, og du vil komme til å gråte over den, men den vil aldri forlate deg. Forhåpentligvis vil du også kunne glede deg over den og kjenne på den til den neste nye kjærligheten kommer.